Automatizarea complexă a sistemelor ecometalurgice
(ACSEAMediu)

Sunt prezentate posibilităţile de optimizare inclusiv prin ACSE a  performanţelor funcţionale  şi  tehnologice  ale agregatelor aferente sistemelor ecometalurgice (ex. CAE)  prin  modelare  matematicã.  Este analizată schema bloc a sistemului de conducere a CAE, inclusiv  subsistemele reprezentate de modele matematice specifice.