Pagină:  1  2  ()
Cursuri 
Sisteme de comandă şi reglare
Bazele procesării topiturilor metalice
Bazele teoretice ale deformării plastice
Cinetica şi termodinamica proceselor din metalurgia neferoasă (1031 C - IEMM)
Teoria solidificării materialelor metalice (1031 C - IEMM)
Bazele obţinerii materialelor compozite (1031 C - IEMM)
Elaborarea şi turnarea aliajelor feroase I (1032 C - IPM)
Laminarea materialelor metalice I (1032 C - IPM)
Procese şi procedee specifice obţinerii formelor I (1032 C - IPM)
Teoria structurală a proprietăţilor materialelor (1033 C - SM)
Producerea, caracterizarea şi consolidarea pulberilor (1033 C - SM)
Coroziunea materialelor (1033 C - SM)
Proiect tehnologic IV (1031 C - IEMM)
Proiect tehnologic IV (1032 C - IPM)
Proiect tehnologic IV (1033 C - SM)
Practică (360 h/an)
Bazele obţinerii materialelor carbonice (1031 C - IEMM)
Mineralurgie II (1031 C - IEMM)
Modelarea şi optimizarea proceselor de turnare (1032 C - IPM)
Agregate specifice procesării prin deformare plastică (1032 C - IPM)

Omite Navigation

Navigation